CONDICIONS GENERALS


ÀMBIT D'APLICACIÓ

Els següents termes i condicions s'apliquen exclusivament a les vendes a Seip, s.c.p, a través del lloc web de www.promoregals.com. La validesa dels següents termes i condicions s'aplicaran en el moment de la signatura del contracte. No s'acceptaran termes diferents o contraris per part del comprador llevat que s'especifiquin en aquest document.

Vostè té l'opció de crear un compte d'usuari i per tant poder registrar-se com client en el nostre sistema de comerç. Les dades necessàries per a la creació del compte d'usuari ha de ser completa i veraç. Els canvis posteriors de la seva informació personal seran realitzats únicament per vostè.

Vostè expressa el seu consentiment al registrar al nostre lloc web pel que fa a l'aplicació general dels presents Termes i Condicions Generals i en la seva modicació.

La descripció dels productes i serveis oferts es realitzen en base a la informació i documentació que disposem o que ens faciliten els nostres proveïdors.

INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES

Seip, s.c.p tracta d'oferir unes imatges en què el producte apareix el més real possible. No obstant això cada un pot interpretar  detalls com escala i color que no es corresponen amb la realitat. Per assegurar la qualitat, color i grandària del producte pot sol·licitar-nos una mostra física i comprovar com és l'article en realitat. Si decideix no avaluar la mostra física no ens fem responsables dels possibles errors d'interpretació que li hagin pogut sorgir al visualitzar la imatge. També recomanem que comprovi totes les dades que facilitem a la fitxa del producte com grandària, material, etc. Aquestes dades poden ajudar a fer-se una idea de com és en realitat l'article.

En cas que el producte, per circumstàncies alienes al nostre control, el producte o el servei no estigui disponible després de realitzar la compra, Seip, s.c.p informarà al client per email el més aviat possible per buscar una solució.

GARANTIES

Disposa d'un termini de 10 dies per revisar els possibles defectes de la mercaderia subministrada. Revisi la seva mercaderia per poder efectuar la devolució dins de termini. S'aconsella obrir la seva mercaderia i revisar la seva qualitat encara que no l'hagi d'utilitzar immediatament. Fora de termini no podem assegurar-li que es faci efectiva la devolució. Així mateix posem a la seva disposició totes les garanties que ofereix el fabricant. Seip, s.c.p no ofereix una garantia expressa i no dóna una garantia implícita i específica per a la comercialització o idoneïtat del seu propòsit.

DEVOLUCIÓ D'UNA COMANDA

Només es podrà retornar una comanda que no compleixi els requisits de compra prèvia autorització de Seip, s.c.p., En un termini màxim de 10 dies, sempre que es retorni en el seu embalatge original i sense cap manipulació per part del client. No estaran incloses les despeses d'enviament i devolució.

Els articles que portin impresa una personalització no es podran tornar, excepte els productes defectuosos. Ens és impossible tornar la mercaderia personalitzada a fàbrica. Per això recomanem informar-se bé del producte i si cal demanar una mostra física del producte abans de la seva impressió perquè puguin valorar i veure com és el producte, dimensions, qualitat, etc. També poden consultar als nostres comercials qualsevol dubte que tinguin sobre un producte determinat.

ACCEPTACIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LA COMANDA

L'acceptació d'una comanda tant per web, email o signat suposa l'acceptació de les nostres condicions de venda i el seu compromís de pagament amb les formes acordades. Una vegada que una confirmació de comanda és aprovada, no podem garantir la nostra capacitat de realitzar canvis o cancel·lacions. La cancel·lació d'una comanda ja tramitada suposa unes despeses que repercutiremos en aquest cas al client. El client està obligat a pagar el preu acordat per a qualsevol treball que hagi estat realitzat per nosaltres fins a la cancel·lació del mateix. Tots els treballs realitzats i despeses incorregudes aniran a càrrec del client. En cas que a Seip, s.c.p. no li hagi suposat cap despesa, al client no se li repercutirà cap càrrec. Es garanteix mantenir l'oferta de la comanda un cop confirmada o el pressupost final. Seip, s.c.p es reserva el dret de rebutjar una oferta si ho considera oportú.

VARIACIONS DE LA COMANDA

Les comandes realitzades de grans quantitats poden patir una petita variació de la quantitat demanada respecte de la subministrada. Seip, s.c.p controla el procés de fabricació perquè en cas de no ser exacta se li sigui comunicat immediatament. Reservat el dret a enviar fins a un 5% per sobre o per sota de la cantitat sol·licitada.

PREUS DEL WEB

Seip, s.c.p. fa tot el possible per mantenir actualitzats els preus. De tant en tant els preus poden patir variacions per causes alienes a nosaltres com pujada de matèries primeres, variació del canvi Euro / Dòlar... Reservat el dret a canviar en qualsevol moment els preus publicats al web. Si l'article sol·licitat per un client no coincideix amb el preu correcte ens posarem en contacte immediatament per indicar-li l'error i donar-li el preu real. En cas que el nou preu no s'ajusti a la seva Pressupost l'ajudarem a trobar algun article que sí li encaixi el preu.

IMPOSTOS

A tots els productes se'ls carregarà l'IVA corresponent. Seip, s.c.p està obligada a cobrar tots els impostos dels productes venuts i serveis realitzats. A les empreses i persones que estiguin exemptes de pagar impostos no se'ls repercutirà. Per a aquests casos el client haurà d'aportar la documentació sol·licitada per a la nostra posterior revisió i aprovació.

ENVIAMENTS

Les despeses d'enviament es calcularan en funció de la destinació o adreça de lliurament així com del volum i pes dels productes comprats. La modificació de la política de despeses d'enviament no afectarà les comandes confirmades amb anterioritat.

RETARDS EN L'ENVIAMENT

Complim amb les nostres obligacions de fabricació segons l'acord de compra mitjançant el lliurament de la mercaderia des del magatzem a l'adreça de l'enviament proporcionada per vostè o una de les nostres empreses de transport. Seip, s.c.p podrà realitzar lliuraments parcials amb previ acord amb el comprador en funció de la disponibilitat del producte i de la quantitat de compra. Seip, s.c.p. no es farà responsable en el retard dels enviaments ocasionats per causa major o altres circusmtáncias sobre les quals no tenim un control directe. Els enviaments es realitzen amb la sucient antelació perquè es compleixin els terminis de lliurament acordats. Seip, s.c.p no es farà càrrec dels possibles danys econòmics ocasionats pel retard ocasionat per causes majors.