POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter personal, informem que la formalització de qualsevol formulari existent al lloc web www.promoregals.com o l'enviament d'un correu electrònic a qualsevol dels nostres emails implica:

- Que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la màxima confidencialitat i formaran part dels fitxers titularitat de Seip, scp amb domicili a Avinguda Font del Março, nº20 nau 5, 08540 Centelles, per la seva gestió i donar resposta als mateixos, així com per a la gestió comercial que ens vinculi, i l'enviament de correus electrònics referents a les vendes que realitzi a Promoregals, per al lliurament de les compres i per a l'enviament d'informació sobre novetats i ofertes que pensem sigui del seu interès.

- L'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com l'autorització a Seip, s.c.p perquè tracti les dades personals que ens facilitin amb els fins correctes.

- el consentiment per a la recepció del nostre botlletí de notícies i novetats, en cas que el client així ho expressi de manera voluntària mitjançant la marcació de la corresponent casella.

Correspon als Clients l'actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el client tindrà el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d'alta. per exercitar aquesta facultat, el client haurà de remetre un correu electrònic a la següent adreça: promoregals@promoregals.com.

El client és responsable de la veracitat de les dades i SEIP, s.c.p no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels clients.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, Seip, s.c.p. ha adoptat nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels clients i, a més ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús , alteració, accés no autoritzat o extracció dels mateixos.

La cancel·lació de dades implica el bloqueig dels mateixos i que aquests no puguin ser visualitzats per SEIP, s.c.p ni cap tercer. Sense detriment del que aquí s'ha exposat, informem que la informació pordá ser conservada amb accés bloquejat per SEIP, s.c.p per al compliment de les nostres obligacions legals, tant com responsabilitats contractuals o obligacions fiscals i tributàries.